Terug naar overzicht

Bijenhotels op maat

Niet al onze insecten zijn irritante kriebelbeestjes of gewapend met een angel. Heel wat insecten, onder andere bijen, zijn nuttig voor mens en milieu. Bijen zijn de belangrijkste bestuivers van bloemen, wilde planten en heel wat land- en tuinbouwgewassen. Ze zorgen ervoor dat wij vruchten en voedsel kunnen oogsten. Daarnaast zorgen zij ook voor een ecologisch evenwicht door schadelijke plaaginsecten te bestrijden.

Sociaal economiebedrijf De Winning wil de verdere achteruitgang van de bijenpopulatie voorkomen. Samen met Centrum Duurzaam Groen en De Lieteberg werkt De Winning aan het PDPO-project ‘De Bestuivers’. Met dit project wil De Winning bijen opnieuw een plaats geven in de samenleving. Daarom ontwerpt en bouwt De Winning bijenhotels op maat. Dit kan gaan van een klein kastje dat u kan ophangen aan een muur tot een heus bijenhotel van 4 meter breed en 3 meter hoog.

In het kader van het project kunnen steden, gemeenten en bedrijven tijdelijk een korting krijgen op de aankoop van een bijenhotel. Dit aanbod is geldig tot juni 2015. Particulieren kunnen terecht in de winkel van De Winning te Lummen.

Voor het ontwerpen van een bijenhotel op maat kan u terecht bij Kristof Odeur, 0495/27 68 75 of kristof.odeur@dewinning.be.

Dit project wordt gesteund door de provincie Limburg, de VLM, het Vlaams Gewest en Europa.

Terug naar overzicht