Terug naar overzicht

Het nieuwe boek “Bloeiend Leven” geschreven door Lei Hensels, is beschikbaar

Als hulpmiddel ter verbetering van de bijenhouderij kwam het boek “Drachtplantengids voor de bijenteelt” tot stand.

De vraag naar ruimere informatie over een doelmatig gebruik van bijen voor bestuivingsdoeleinden was de inspiratie tot de uitgave van “Bestuiving van Land- en Tuinbouwgewassen door honingbijen”. Maar beide boeken zijn inmiddels uitverkocht. De vele verzoeken tot een herdruk van beide boeken hebben geleid tot de uitgave van “Bloeiend Leven” . Deze uitgave moet worden gezien als een combinatie van de boven genoemde boeken.

De prachtig verzorgde, meer dan 300 pagina’s dikke uitgave legt de nadruk op zowel de nutswaarde van de plant voor bijen en andere insecten als ook de waarde van de bijen voor de planten, kortom biodiversiteit en ecologie in de brede zin. Het mag niet aan uw collectie naslagwerken ontbreken!

Kostprijs van het boek bedraagt € 29.50. Het boek is te koop bij de Imkervakhandel of door € 29.50 over te maken naar rekening Imkersbond ABTB in Nederland. IBAN nummer: NL93 Rabo0128018690 na ontvangst van het bedrag zal het boek worden toegezonden. Wel even een mail met het adres waar het boek heen moet worden gezonden naar info@imkersbondabtb.nl.

Terug naar overzicht